martes, 22 de julio de 2008

100 QÜESTIONS PER ENTENDRE L'ATMOSFERA Mazon, Jordi/Costa, Marcel

100 QÜESTIONS PER ENTENDRE L'ATMOSFERA
Mazon, Jordi/Costa, Marcel
Cossetània Edicions
col·lecció de cent en cent
ISBN 978-84-9791-336-2
208 pàgines
Publicat 14/02/2008
Català

Per què el cel és blau? És el mateix un llamp que un llampec? Per què refrigera un ventilador? Existeixen el miratges? Per què la baixa pressió comporta mal temps, i l’alta pressió, bon temps? Aquestes són una mostra de les qüestions que sovint ens podem plantejar sobre l’atmosfera i la seva dinàmica, la resposta de les quals no és fàcil d’obtenir cercant en els tradicionals manuals de meteorologia i climatologia, física o, en general, de ciències naturals, que acostumen a donar una visió de les lleis i principis generals d’aquestes ciències relacionades amb l’atomosfera, deixant de banda aquelles qüestions que en última instància es plantegen moltes persones. En aquest llibre hem donat resposta de forma didàctica i rigorosa a 100 qüestions relacionades amb l’atmosfera, agrupades en sis blocs: Sobre l’estructura de l’atmosfera, Sobre les diferències entre la meteorologia i la climatologia, Sobre la dinàmica atmosfèrica, Sobre núvols i fenòmens meteorologics, Sobre l’observació meteorològica, i Sobre la influència del temps en les activitats humanes i la natura.

http://www.arcdebera.com

No hay comentarios: