lunes, 23 de febrero de 2009

El guanyador s´ho emporta tot/The winner takes it all.

I don't wanna talk No vull parlar
About the things we've gone through de tot allò que ha passat
Though it's hurting me malgrat que encara em fereix
Now it's history ara és una altra història
I've played all my cards he jugat totes les meves cartes
And that's what you've done too i això és el que també has fet tu
Nothing more to say ja no hi ha res més a dir
No more ace to play ja no hi han més asos per jugar

The winner takes it all El guanyador s´ho emporta tot
The loser standing small el perdedor s´encongeix
Beside the victory davant la victòria
That's her destiny aquest és el seu destí

I was in your arms estava en els teus braços
Thinking I belonged there pensant que pertanyia a ells
I figured it made sense pensant que tot anava bé
Building me a fence construint-me una tanca
Building me a home construint-me una llar
Thinking I'd be strong there pensant que seria la més forta
But I was a fool vaig ser tonta
Playing by the rules jugant amb aquestes regles

The gods may throw a dice els Déus llençaran els daus
Their minds as cold as ice les seves ments fredes com el gel
And someone way down here i algú ací a baix
Loses someone dear perdrà a un ésser estimat

The winner takes it all El guanyador s´ho emporta tot
The loser has to fall el perdedor ha de caure
It's simple and it's plain és simple i clar
Why should I complain? Per què deuria queixar-me?

But tell me does she kiss però digue´m, ella et fa petons
Like I used to kiss you? Com ho feia jo?
Does it feel the same sents el mateix
When she calls your name? Quan ella diu el teu nom?
Somewhere deep inside en el teu interior
You must know I miss you has de saber que et trobo a faltar
But what can´t I say no importa el que digui
Rules must be obeyed les regles han d'obeir-se

The judges will decide els jutges prendran paraula
The likes of me abide els perdedors esperem
Spectators of the show com a simples espectadors
Always staying low sempre tristos

The game is on again el joc comença de nou
A lover or a friend un amant o un amic
A big thing or a small alguna cosa gran o petita
The winner takes it all El guanyador s´ho emporta tot

I don't wanna talk No Vull parlar
If it makes you feel sad si et poses trist
And I understand i comprenc
You've come to shake my hand que has vingut a oferir-me la teva mà
I apologize et demano perdó
If it makes you feel bad si et faig sentir malament
Seeing me so tense per veure´m tensa
No self-confidence no em fio
But you see però ja veus
The winner takes it all El guanyador s´ho emporta tot
The winner takes it all... El guanyador s´ho emporta tot...

2 comentarios:

Montse dijo...

¡Oh, és genial!
M'agradat molt i té més sentit el final de la pel.licula.
Encara que no sabia el que deien, vaig plorar amb aquestes imatges. Pot ser per la bona interpretació de la Meryl Streep?
Un petó per aquesta bona estona.

Viatger dijo...

Gràcies, Montse,

es veritat aquesta cançó per la interpretació i la música ja es presta a despertar sentiments.