lunes, 21 de diciembre de 2009

Poison-Every Rose Has Its Thorn

Esta es la canción que pone Otto de los Simpson al declararse a su novia, Becky, desde el autocar escolar.

Saludos,
Viatger.We both lie silently still in the tots dos jaiem silenciosos encara en
Dead of the night l´ocàs de la nit
Although we both lie close together encara que estem ficats al llit junts
We feel miles apart inside ens sentim a milles de distància
Was it somethin' I said or somethin' I did? Va ser alguna cosa que vaig dir?
Did my words not come out right? Vaig dir les paraules incorrectes?
Tho' I tried not to hurt you encara que vaig intentar no fer-te mal
Tho' I tried / encara que ho vaig intentar
But I guess that's why they say però crec que aquesta és la raó per la que diuen que:

Every rose has its thorn cada rosa té les seves espines
Just like every night has its dawn així com cada nit té la seva alba
Just like every cowboy sings a sad, sad song així com cada vaquer canta una cançó trista, trista cançó
Every rose has its thorn cada rosa té les seves espines

Yea it does és així

I listen to your favorite song escolto la teva cançó preferida
Playin' on the radio a la ràdio
Hear the DJ say love's a game of escolto al DJ diu que l´amor és un joc
Easy come and easy go fàcil de venir i fàcil de marxar
But I wonder does he know em pregunto si ell ho sabrà
Has it ever felt like this? alguna vegada s´ha sentit així?
And I know that you'd be here right now i sé que estaràs ací en aquest moment
If I could have let you know somehow I guess si pogués fer-te saber d´alguna forma que

Every rose has its thorn cada rosa té les seves espines
Just like every night has its dawn així com cada nit té la seva alba
Just like every cowboy sings a sad, sad song així como cada vaquer canta una cançó trista, trista cançó
Every rose has its thorn cada rosa té les seves espines

Though it's been a while now malgrat que ha passat un temps
I can still feel so much pain encara puc sentir tant dolor
Like the knife that cuts you com el ganivet que talla
The wound heals, but the scar, that scar remains les ferides sanen, però la cicatriu es queda

I know I could have saved our love that night sé que podria haver salvat el nostre amor aquesta nit
If I'd known what to say si sapigués què dir
Instead if making love en canvi fent l'amor
We both made our separate ways ambdós prenem camins diferents

Now I hear you've found somebody new ara sé que has trobat algú
And that I never meant that much to you i que mai vaig significar molt per a tu
To hear that tears me up inside escoltar això em destrossa per dins
And to see you cuts me like a knife i veure't em fa mal com el tall d´un ganivet

Every rose has its thorn cada rosa té les seves espines
Just like every night has its dawn així com cada nit té la seva alba
Just like every cowboy sings a sad, sad song així como cada vaquer canta una cançó trista, trista cançó
Every rose has its thorn cada rosa té les seves espines


No hay comentarios: