viernes, 23 de abril de 2010

Bon Sant Jordi/Feliz San Jordi

Jaume Ferrer II (s. XV). Retaule. Escola Catalana. Ajuntament de Lleida. Foto: AISA.

Sant Jordi al món

El novembre de 1995 la UNESCO va declarar el 23 d'abril com a Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. L'elecció d'aquesta data estava motivada, entre d'altres, per la celebració de la diada de Sant Jordi a Catalunya. Aquesta declaració ha convertit, en els darrers anys, el 23 d'abril en el referent dels llibres arreu del món.
D'altra banda, la Generalitat va declarar el dia de Sant Jordi com a Dia Internacional de la Catalunya Exterior. La festa se celebra el primer diumenge després del 23 d'abril.
La diada de Sant Jordi també se celebra normalment a les diverses delegacions de la Generalitat de Catalunya al món, de la mateixa manera que molts casals catalans també programen activitats.

Londres

La delegació del Govern al Regne Unit, com cada any, dóna suport i assistirà a l'acte que Catalans UK / Casal Català de Londres organitza a Londres amb motiu de la Diada de Sant Jordi. La celebració consistirà en una trobada dels socis i residents catalans a Londres amb motiu de Sant Jordi durant la qual tindrà lloc una lectura de poemes i un aperitiu. També hi haurà una parada amb llibres.
Divendres, 23 d'abril. 12.00 - 18.00 hores: El Borough Market s'ha unit amb la Delegació del Govern de Catalunya al Regne Unit en un esdeveniment especial per celebrar el Dia de Sant Jordi. El Festival of Diverse Cities (23 d'abril, 12-18 h) commemorarà el fet que Anglaterra i Catalunya comparteixen un sant nacional, SantJordi/Saint George. L'esdeveniment també celebrarà l'aniversari de les morts de Shakespeare i Cervantes, el Dia Mundial del Llibre i el treball de Josep Pla, periodista i escriptor català la prosa del qual és àmpliament reconeguda com una de les millors de la literatura catalana contemporània. Més informació a http://www.boroughmarket.org.uk/page/3022/Whats+On/18

Setmana de la cultura catalana a Madrid

Durant la setmana del 17 al 26 d'abril, el Centre Cultural Blanquerna, amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull i la participació de nombroses i reconegudes institucions culturals de Madrid, com ara el Museu Reina Sofia o l'Institut Cervantes, organitza la Setmana de la Cultura catalana a Madrid, amb uns 48 actes en 14 seus i diversos espais públics de la ciutat. La celebració inclou lectures, concerts de música gratuïts, exposicions, carpes de turisme, presentacions de llibres, arts escèniques, conferències i conta contes. L'eix central de la Setmana de la Cultura Catalana a Madrid és l'escriptor Josep Pla i també la Nova Cançó.
Divendres, 23 d'abril, el Centre Cultural Blanquerna estarà obert ininterrompudament des de les 10.00 hores del matí fins a les 23.00 hores de la nit. Els visitants seran obsequiats amb una copa de cava i una rosa.

París

Avançant-se uns dies al dia de Sant Jordi, la delegació del Govern a França, l'Institut Ramon Llull i la Universitat de la Sorbona al Centre Universitari Malesherbes, van organitzar el dia 14 d'abril un concert de Raimon . El concert va enregistrar un ple absolut amb l'assistència de 650 persones, entre les quals hi havia ambaixadors i altres representants del cos diplomàtic, destacats membres de l'administració francesa, del món universitari i cultural parisenc, així com nombrosos residents catalans a la capital francesa.

Brussel·les

Divendres, 23 d'abril. 16.30h: la delegació, conjuntament amb el Casal Català de Brussel·les, organitza una lectura de poemes de Jacint Verdaguer. L'acte es celebrarà a l'espai Catalunya-Europa (Rue de la Loi, 227), inaugurat recentment. Com cada any, representants de la Delegació del Govern de la Unió Europea assistiran a la celebració de la Diada de Sant Jordi que s'organitza a la Llibreria Punto y Coma (Rue Stevin, 115, Brussel·les), a les 13.00 hores.

Berlín

Divendres, 23 d'abril: lectura conjunta de textos representatius de la literatura catalana a càrrec de Lluís Llach i de l'actriu Hanna Schygulla. Llach llegirà en català els poemes que integren la "Suite de Parlavà", que el seu amic Miquel Martí i Pol va escriure l'any 1991 durant una estada a casa seva. Per la seva banda, Schygulla llegirà la versió alemanya de textos d'autors com ara Joanot Martorell, Josep Pla, Quim Monzó, Salvador Espriu, Joan Margarit i Maria Mercè Marçal. Un cop acabi la lectura conjunta hi haurà un concert dels garriguencs Gertrudis L'acte el presentarà el delegat de la Generalitat a Alemanya, Martí Estruch. 19h. Palais de la Kulturbrauerei de Berlín.

Nova York

Dissabte, 24 d'abril: La Delegació del govern als EUA celebrarà el dia dels "Books and Roses" conjuntament amb l'Institut Català d'Amèrica (el casal català a nova york). L'esdeveniment tindrà lloc a la llibreria Barnes & Noble del Upper East Side, el dissabte 24 d'abril.
A primera hora hi haurà una festa infantil amb tallers d'arts i manualitats per a nens de 2-10 anys. A continuació, l'ex-ambaixador dels EUA i ara professor d'Estudis Internacionals de la Universitat de Miami, Ambler Moss, presentarà el seu llibre (Quatre) Barres i Estrelles, Memòries d'un ambaixador nord-americà a Catalunya (Símbol Editors). També intervindrà Elizabeth Fordham d'UNESCO a Nova York, que farà una ponència sobre d'importància del dia de sant Jordi respecte de la cultura i la literatura. Després de les ponències hi haurà un concert de música catalana i un brunch català.

Buenos Aires

Amb l'objectiu de donar a conèixer la Diada de Sant Jordi a Buenos Aires, la delegació del Govern de Catalunya a l'Argentina celebrarà la festivitat regalant roses al carrer i a la Fira del Llibre.
Sota el lema "Vos ponés la lectura, Catalunya te brinda el amor", la delegació del Govern a l'Argentina celebrarà Sant Jordi amb un doble acte a Buenos Aires. Al llarg del matí del dia 23 d'abril, situarà un estand de llibres al carrer on s'ubica la delegació i es regalaran roses als vianants. L'acte estarà amenitzat per un equip de locutors de ràdio que llegirà fragments de llibres catalans, informarà sobre la tradició de Sant Jordi i realitzarà entrevistes. La celebració també comptarà amb l'actuació de l'esbart infantil del Casal de Catalunya de Buenos Aires.
Al llarg de la tarda i el vespre, la delegació del Govern farà difusió de la cultura catalana i de la tradició de Sant Jordi a la Fira del Llibre de Buenos Aires, on regalarà roses, punts de llibre i díptics informatius.
El Casal de Catalunya de Buenos Aires celebrarà dissabte, amb la presència de la Delegació, Sant Jordi i el Dia Internacional de la Catalunya exterior. Es podrà gaudir de l'actuació de l'esbart, d'una ballada de sardanes, d'una mostra de llibres, de la projecció d'un documental i de l'activitat de les puntaires.

__________________________________________

Sant Jordi en el mundo

En noviembre de 1995 la UNESCO declaró el 23 de abril como Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. La elección de esta fecha estaba motivada, entre otras, por la celebración del día de Sant Jordi en Cataluña. Esta declaración ha convertido en los últimos años en el referente de los libros en todo el mundo.
Por otra parte, el día de Sant Jordi fue declarado por la Generalitat, Día Internacional de la Cataluña Exterior. La fiesta se celebra el primer domingo después del 23 de abril.
La festividad de Sant Jordi también se celebra normalmente en las diversas delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el mundo, del mismo modo que muchos casals catalanes también programan actividades.

Londres

La delegación del Gobierno en el Reino Unido, como cada año, promueve y asistirá al acto que Catalans UK / Casal Català de Londres organiza en Londres con motivo de la Diada de Sant Jordi. La celebración consistirá en un encuentro de los socios y residentes catalanes en Londres con motivo de Sant Jordi durante la cual tendrá lugar una lectura
Viernes, 23 de abril. 12-18 h: El Borough Market se ha unido con la Delegación del Gobierno de Cataluña en el Reino Unido en un acontecimiento especial para celebrar el Día de Sant Jordi. El Festival of Diverse Cities (23 de abril, 12-18 h) conmemorará el hecho de que Inglaterra y Cataluña comparten un santo nacional, Sant Jordi/Saint George. El acontecimiento también celebrará el aniversario de las muertes de Shakespeare y Cervantes, el Día Mundial del Libro y el trabajo de Josep Pla, periodista y escritor catalán cuya prosa es ampliamente reconocida como una de las mejores de la literatura catalana contemporánea. Más información en http://www.boroughmarket.org.uk/page/3022/Whats+On/18

Semana de la cultura catalana en Madrid

Durante la semana del 17 al 26 de abril, el Centre Cultural Blanquerna, con la colaboración del Institut Ramon Llull y la participación de numerosas y reconocidas instituciones culturales de Madrid, como por ejemplo el Museo Reina Sofía o el Instituto Cervantes, organiza la Semana de la Cultura Catalana en Madrid, con unos 48 actos en 14 sedes y diversos espacios públicos de la ciudad. La celebración incluye lecturas, conciertos de música gratuitos, exposiciones, carpas de turismo, presentaciones de libros, artes escénicas, conferencias y cuentacuentos. El eje central de la Semana de la Cultura Catalana en Madrid es el escritor Josep Pla y también la Nova Cançó.
Viernes, 23 de abril, el Centre Cultural Blanquerna estará abierto ininterrumpidamente desde las 10 horas de la mañana hasta las 23 horas de la noche. Los visitantes serán obsequiados con una copa de cava y una rosa.

París

Avanzándose unos días a la Diada de Sant Jordi, la delegación del Gobierno en Francia, el Institut Ramon Llull y la Universidad de la Sorbona en el Centro Universitario Malesherbes organizaron el día 14 de abril un concierto de Raimon. El concierto registró un pleno absoluto con la asistencia de 650 personas, entre las que había embajadores y otros representantes del cuerpo diplomático, destacados miembros de la Administración francesa, del mundo universitario y cultural parisino, así como numerosos residentes catalanes en la capital francesa.

Bruselas

Viernes, 23 de abril. 16:30h: La delegación, juntamente con el Casal Català de Bruselas, organiza una lectura de poemas de Jacint Verdaguer. El acto se celebrará en el espacio Cataluña-Europa (Rue de la Loi, 227), inaugurado recientemente. Como cada año, representantes de la Delegación del Gobierno de la Unión Europea asistirán a la celebración de la Diada de Sant Jordi que se organiza en la Librería Punto y Coma (Rue Stevin, 115, Bruselas), a las 13 horas.

Berlín

Viernes 23 de abril: Lectura conjunta de textos representativos de la literatura catalana a cargo de Lluís Llach y de la actriz Hanna Schygulla. Llach leerá en catalán los poemas que integran la “Suitte de Parlavà”, que su amigo Miquel Martí i Pol escribió en el año 1991 durante una estancia en su casa. Por su parte, Schygulla leerá la versión alemana de textos de autores como por ejemplo Joanot Martorell, Josep Pla, Quim Monzó, Salvador Espriu, Joan Margarit y Maria Mercè Marçal. Una vez acabe la lectura conjunta, habrá un concierto de los garriguenses Gertrudis. El acto lo presentará el delegado de la Generalitat en Alemania, Martí Estruch. 19 h. Palais de la Kulturbrauerei de Berlín.

Nueva York

Sábado 24 de abril: La Delegación del gobierno en EE. UU. celebrará el día de los "Books and Roses" juntamente con el Institut Català d’Amèrica (el casal catalán en Nueva York). El acontecimiento tendrá lugar en la librería Barnes & Noble del Upper East Side, el sábado 24 de abril.
A primera hora habrá una fiesta infantil con talleres de artes y manualidades para niños de 2-10 años. A continuación, el exembajador de EE. UU. y ahora profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, Ambler Moss, presentará su libro (Quatre) Barres i estrelles, Memòries d’un ambaixador nord-americà a Catalunya (Símbol Editors). También intervendrá Elizabeth Fordham de UNESCO en Nueva York, que hará una ponencia sobre la importancia del día de Sant Jordi respecto a la cultura y la literatura. Después de las ponencias habrá un concierto de música catalana y un brunch catalán.

Buenos Aires

Con el objetivo de dar a conocer la Festividad de Sant Jordi en Buenos Aires, la delegación del Gobierno de Cataluña en Argentina celebrará la festividad regalando rosas en la calle y en la Feria del Libro.
Bajo el lema "Usted ponés la lectura, Cataluña te brinda el amor", la delegación del Gobierno en Argentina celebrará Sant Jordi con un doble acto en Buenos Aires. A lo largo de la mañana del día 23 de abril, situará un stand de libros en la calle donde se ubica la delegación y se regalarán rosas a los peatones. El acto estará amenizado por un equipo de locutores de radio que leerá fragmentos de libros catalanes, informará sobre la tradición de Sant Jordi y realizará entrevistas. La celebración también contará con la actuación del grupo infantil del Casal de Cataluña de Buenos Aires.
A lo largo de la tarde y la noche, la delegación del Gobierno hará difusión de la cultura catalana y de la tradición de Sant Jordi en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde regalará rosas, puntos de libro y dípticos informativos.
El Casal de Cataluña de Buenos Aires celebrará el sábado, con la presencia de la Delegación, Sant Jordi y el Día Internacional de la Cataluña exterior. Se podrá disfrutar de la actuación del grupo, de un baile de sardanas, de una muestra de libros, de la proyección de un documental y de la actividad de las puntaires.

Informació treta/Información sacada de:http://www.gencat.cat/catalunya/santjordi/cat/index.htm


4 comentarios:

_amtispan dijo...

Bon dia per tu tambe :)

Viatger dijo...

Gràcies!

axis dijo...

Feliz San Jordi Viatger!
Si bien aquí no se festeja y de algún modo la fecha pasa desapercibida, pero algo curioso tal vez y es que en casa de mis padres y desde siempre, una estampita de San Jorge está detrás de la puerta de entrada a modo de protección y copiándome, en mi casa, también está en el mismo sitio.

Saludos :)

Viatger dijo...

Muchas gracias, Axis!