viernes, 14 de enero de 2011

La UOC col·labora en la geolocalització de fosses comunes de la Guerra Civil.

La UOC col·labora en la geolocalització de fosses comunes de la Guerra Civil

El Memorial Democràtic, en col·laboració amb la UOC, ha presentat un mapa web de les fosses comunes a Catalunya que amplia i detalla fins a 237 el nombre de restes geolocalitzades. La creació d'aquest web es formalitzarà mitjançant un conveni entre la Universitat i el Memorial, que permetrà dur a terme una iniciativa pionera a l'Estat.

Batejat com a Web de fosses i repressió, el mapa ja és disponible i es pot consultar lliurement. Es tracta d'un projecte pioner a l'Estat, fet amb programari lliure, multilingüe (català, castellà, anglès i francès) i integrat amb Google Maps, que recull informació detallada (coordenades GPS, imatges, contextualització històrica, tipologia i opció de cerca per persones desaparegudes) de 237 fosses georeferenciades: les 179 que la Generalitat havia oficialitzat fins ara, més 58 de noves localitzades al Penedès i al Garraf a partir d'un treball de l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Memorial Democràtic, presentat també en aquesta mateixa data. Properament s'hi podrien afegir més fosses en estudi al Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià.

El nou mapa recull les 237 fosses documentades a Catalunya en un web que permet a l'usuari accedir a informació detallada sobre les fosses i fer cerques avançades per nom i cognom de la persona desapareguda, municipi o comarca, bàndol (republicà o rebel), tipologia (soldats, civils o hospital militar), fossa (confirmada o probable) i paraula clau. El mapa web de les fosses comunes a Catalunya també convida els usuaris a aportar informació que permeti enriquir-lo amb noves dades, i conté, també, informació d'actualitat sobre la matèria.

La majoria de les fosses que es poden consultar són de soldats anònims i estan situades dins de cementiris. Tal com es veu al mapa, es localitzen majoritàriament al front estabilitzat (Noguera Pallaresa, Segre i Ebre) i, sobretot, en els punts on es va establir un cap de pont i a la zona de l'Ebre. De totes les fosses censades, 88 han estat certificades mitjançant documentació municipal, registres de cementiris, llistes de difunts dels hospitals militars i altres fonts d'informació. La resta no estan certificades de manera documental, però es consideren molt probables per la coincidència de testimonis orals i dades historiogràfiques. En els darrers dos anys, una quinzena d'aquestes fosses han estat dignificades.

Col·laboració amb la UOC

El projecte del mapa web de les fosses comunes és el primer resultat de la col·laboració que el Memorial Democràtic i la UOC formalitzaran properament amb la signatura d'un conveni. Aquest conveni estableix que l'objecte de la col·laboració és "l'impuls del desenvolupament comú d'accions digitals dirigides a la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica de Catalunya i de la difusió del Memorial Democràtic, així com la unificació en un sol espai dels diversos webs del Memorial Democràtic".

Tècnicament, i en concret, el nou web fossesirepressio.cat desenvolupat amb el suport de la UOC és un projecte portat a terme íntegrament amb programari lliure en un entorn LAMP (Linux Apache MySQL PHP) que es compon bàsicament de dos parts diferenciades: Frontend Web i Backend d'administració.

El Frontend Web és el web públic, visible a internet: un web en XHTML i CSS que utilitza tècniques d’accesibilitat, és multilingüe (català, castellà, anglès i francès) i permet fer una cerca simple i complexa dels continguts.

Un dels avantatges del web és la integració total amb Google Maps, que aporta la capa de geolocalització més visual per a localitzar les fosses en el territori. També s'han utilitzat TagClouds (etiquetes) per a visualitzar les comarques amb més fosses. Cada fitxa de fossa té un URL propi, de manera que n'afavoreix la indexació per part dels cercadors.

No hay comentarios: