miércoles, 20 de abril de 2011

Fuentes (2)

Fuente típica de Barcelona y otras tantas ciudades/Font típica de Barcelona i altres ciutats. Foto: Viatger.

Gran Via de les Corts Catalanes. Fotos: Viatger.

Font/Fuente a la Gran Via de les Corts Catalanes. Fotos: Viatger.


No hay comentarios: