miércoles, 16 de enero de 2013

IT'S A LONELY TOWN

 

The streets are crowded, people are everywhere/ Els carrers són omplerts, les persones són a tot arreu
The sounds of laughter and music fill the air / Els sons dels somriures i música omplen l’aire
Thousands of people walk and sing and talk along the avenue/ Milers de persones canten i xerren al llarg de l'avinguda
But it's a lonely town, lonely without you / Però això és una ciutat solitària, solitària sense tu

I go out dancing with someone new each night/
Surto a ballar amb algú nou cada nit
And it means nothing if she lets me hold her tight/
I això no significa res si ella em deixa  estar a  prop seu
Cause no one's warm embrace or lovely face can thrill me like you do/perquè la càlida abraçada o la cara encantadora de qualsevol persona no poden emocionar-me com ho fas tu
Cause it's a lonely town, lonely without you/ perquè això és una ciutat solitària, solitària sense tu

Where can you be? All of our friends keep asking me/
On pots estar? Tots els nostres amics continuen preguntant-m'ho
Where have you gone? Without you love I can't go on/On has anat? Sense el teu amor no puc continuar
I feel like crying each time I hear your name/
Tinc ganes de cridar (plorar) cada cop que escolto el teu nom
Cause since you left me this town's just not the same/perquè des de que m’has deixat aquesta ciutat no és la mateixa

So come back home and then we'll live again/
llavors torna a casa i després viurem de nou
The happiness we knew/ la felicitat que nosaltres coneixíem
Cause it's a lonely town, lonely without you/
perquè això és una ciutat solitària, solitària sense tu

Lonely without you/
solitària sense tu
Lonely without you/ solitària sense tu
Lonely without you/
solitària sense tu
Lonely without you/
solitària sense tu

En italià

Le strade piene, la folla intorno a me/ Els carrers plens, la munió al meu voltant
mi parla e ride e nulla sa di te, / em parla i riu i no en sap res de tu,
io vedo intorno a me chi passa e va /
jo veig al meu voltant als que van i tornen
ma so che la città /
però sé que la ciutat
vuota mi sembrerà se non ci sei tu /
em semblarà buida si no estàs tu

C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé / Hi ha qui em vol al seu costat cada tarda
ma non m'importa se i suoi baci mi darà /
però no m’importa si em donarà
els seus petons
io penso sempre a te, soltanto a te, / jo sempre pensó en tu, només en tu,
e so che la città/
i sé que la ciutat
vuota mi sembrerà se non torni tu / em semblarà buida si tu no tornes
Come puoi tu vivere ancor solo senza me? / Com pots continuar vivint sol sense mi?
Non senti tu che non finì il nostro amor? /
No sents que no ha acabat el nostre amor?

Le strade vuotes, deserte senze te, /  
Els carrers buits, desertes sense tu,
leggo il tuo nome ovunque intorno a me, / llegeixo el teu nom per tot arreu al meu voltant,
torna da me, amor, e non sarà più vuota la città /
torna amb mi, estimada, i la ciutat no estarà buida
ed io vivrò con te tutti i miei giorni / i jo viuré amb tu tots els meus dies
tutti i mie giorni,/
tots els meus dies,
tutti i miei giorni. / tots els meus dies.

1 comentario:

Montse dijo...

Bella canción, es un tema que siempre me ha gustado, pero es curioso que la letra sea distinta de la versión inglesa a la italiana ¿no?
Petonets!