miércoles, 6 de marzo de 2013

Pintures romàniques a Santa Maria d'Arties, Val d'Aran

Santa Maria d'Arties és una església romànica situada a sud-oest del poble d'Arties, municipi de Naut Aran, comarca de la Val d'Aran. Declarada com Bé Cultural d'Interès Nacional, està considerada com un estendard de l'arquitectura romànica aranesa.

Al sostre del presbiteri hi ha unes pintures murals, de les quals no es coneix l'autor. Representen les escenes bíbliques del Judici Final amb l'infern, el cel i la resurrecció dels morts. Es conserven en molt bon estat. Datades als voltants de 1580, són de les pintures murals més importants que es conserven als Pirineus.

El centre representa la segona parusia de Jesucrist, és a dir, la seva segona vinguda a la terra per l'Apocalipsis segon Sant Joan, A la dreta es troba l'infern i a l'esquerra el cel, on pot apreciar-se que els espera als pecadors i als fidels.
___________________

Santa María de Arties es una iglesia románica situada al sudoeste del pueblo de Arties, municipio de Naut Aran, comarca de la Val d'Aran. Declarada como Bien Cultural de Interés Nacional, está considerada como uno hito de la arquitectura románica aranesa.

En el techo del presbiterio hay unas pinturas murales, que no se conoce su autor. Representan las escenas bíblicas del Juicio Final con el infierno, el cielo y la resurrección de los muertos. Se conservan en muy buen estado. Fechadas alrededor del 1580, son de las pinturas murales más importantes que se conservan en los Pirineos.

El centro representa la segunda parusia de Jesucristo, es decir, su segunda venida a la tierra para el Apocalipsis según San Juan, A la derecha se encuentra el infierno y a la izquierda el cielo, donde se puede apreciar lo que les espera a los pecadores y a los fieles.

 Conjunt de la pintura.

 Infern/Infierno.

Cel/Cielo. Fotos: Alejandro Benito i Rusiñol.

No hay comentarios: